‘АТ̣Т̣ĀP, Фарӣд ад-дӣн Мух̣аммад б. Ибра̄хӣм ан-Нӣша̄бӯрӣ

Все комментарии.
Комментарии